De Twins

de twins-zijkant

Introductie

De Twins zijn schedels met de achterhoofden aan elkaar, gecarved uit nefriet, een jade soort.
Ze zijn van binnen hol, wat een belangrijke functie vervult, wat verder naar beneden op deze pagina wordt uitgelegd.
Wat zeer opvallend is, zijn de Sjamanistische maskers ter hoogte van hun derde oog.

De Twins zijn afkomstig uit een tempel in Mongolië waar ze als religieuze, ceremoniële, relikwie hebben gediend. Volgens onderzoek door academici zouden de Twins ergens tussen de 2500 en 6000 jaar oud moeten zijn.
Ook in de eeuwen nadat ze uit de tempel zijn gehaald, zijn ze als ceremoniële relikwie gebruikt geweest.
Wat er allemaal mee is gebeurd en wie ermee hebben gewerkt, hebben ze gemaakt tot wat ze nu zijn:

Een oeroude krachtige sjamanistische energie.

Als je meteen wil weten hoe de Twins werken en wat je zelf met de Leandro Twins kunt doen,
scrol dan verder naar beneden.

Waarom de Twins naar mij toe kwamen

In de zomer van 2016 kwamen we, mijn vrouw Vera en ik, in contact met Kathleen Murray.
We wilde haar uitnodigen om workshops met de "Crystal keys" en "Kristallen schedels" te komen geven. De klik met elkaar was er meteen.

In die tijd werkte ik nog maar weinig met kristallen schedels. Vera wel, zij geeft regelmatig meditaties met kristallen schedels.
Maar toen Kathleen via Skype haar skulls voorstelde, wist ik meteen dat de Twins naar mij zouden komen. Tja, hoe weet je zoiets?

Vrij kort daarna is Kathleen om persoonlijke reden naar ons toe gekomen.
In die week heb ik meditaties met de Twins gehouden, ermee geslapen en er een healing mee gehad. Er gebeurde zoveel met mij, zowel fysiek, emotioneel als spiritueel, dat ik er niet meer omheen kon: er was duidelijk een sterke relatie tussen mij en de Twins. Maar natuurlijk vertelde ik dat niet aan Kathleen. Ik vond dat het zijn natuurlijke weg moest gaan.

Tot nu toe heb ik nog niemand ontmoet die de spiritualiteit zo in het dagelijks leven kon toepassen als Kathleen. Ze leefde voor de kristallen en skulls. Om te channelen hoefde ze niet te mediteren of in trance te gaan. Haar kanalen stonden continu open.

Op een vroege ochtend kwam ze mij vertellen dat al haar kanalen, haar spirituele gidsen, haar die nacht hadden verteld dat de Twins aan mij doorgegeven moesten worden. Ik zou mijn kennis als acupunctuur-specialist met het spirituele moeten gaan combineren, om zo nog meer mensen te kunnen helpen. Er zou een pad van Sjamanisme voor me open liggen.
Kathleen vroeg, met een hele grote brok in haar keel, of ik de Guardian-ship van de Twins wilde overnemen. En toen kreeg ik een brok in de keel...

Enkele maanden nadien is Kathleen haar workshops en healings komen geven en heeft officieel de Twins overhandigd. Ze was op dat moment al terminaal.
“Kathleen, mijn dankbaarheid is groot, voor wat je op het eind van je leven nog voor ons hebt betekend.”

Schokkende ervaringen

In de eerste periode dat ik met de Twins werkte kwam er heel veel in beweging, maar veel te snel en te krachtig voor mijn gevoel. Mijn hele leven kwam op de kop te staan. Ik wist niet meer wie ik was of wat ik wilde. Bovendien hoefde ik nog maar aan de Twins te denken en mijn lijf begon te schokken. Tijdens de meditaties was het soms zelfs pijnlijk, zo hard schokte mijn lichaam. Ik werd er een beetje bang van.
Tegelijkertijd was het voor mij duidelijk dat ik een keuze moest maken, er helemaal voor gaan of niet. Na ze een poosje met rust te hebben gelaten, en zij mij, ben ik weer voorzichtig met de Twins beginnen te werken.

Ik kreeg hulp

Phillipe, een psychiater, die met kristallen schedels werkt en veel ervaring heeft met het sjamanisme, heeft me toen uitgenodigd.
Tijdens de sessie heeft hij de Twins verder "onderzocht", afgesteld op hun energie. Zijn conclusie was een bevestiging van wat ik grotendeels al wist: "het zijn geen schedels, het is een energie, een oeroude Sjamanistische energie. Wil je hiermee werken, dan is het 100% of anders niet."
Ik zou me compleet in dienst moeten stellen van die energie, mijn leven zou totaal veranderen. Maar tegelijkertijd zou er ook voor me gezorgd worden.
Hij raadde mij rituelen aan om eerst een duidelijker beeld te krijgen over wat het precies zou gaan inhouden. En dan kon ik altijd nog beslissen.

In diezelfde periode kreeg ik brief vanuit Italië van Kevin . Hij heeft jaren in kloosters tussen boeddhistische monniken doorgebracht en was op dat moment met een fietstocht door Europa bezig.
Kevin heeft twee keer met de Twins gemediteerd en was al snel onder de indruk. Na de laatste keer vertelde hij me dat hij duidelijk persoonlijke boodschappen voor mij had doorgekregen. Als ik dit wilde weten zou hij het in alle rust op papier zetten.
En dat moet zo gebeurd zijn. Vanuit de hoge Alpen, op een bijna kaligrafie-achtige manier, schreef Kevin een heuse brief voor mij. De strekking van de boodschap was nagenoeg hetzelfde als die van Phillipe.
Wow, dit kon geen toeval meer zijn. Maar nu, durfde ik in het koude water te springen?

Niet lang daarna heeft Gillian ons in zuid Engeland ontvangen. Zij heeft twee andere relikwieën uit dezelfde Mongolische tempel. Cimmy, een grote en holle schedel, en As-K-Ra, een geheel skelet.
Beide zijn met de dezelfde stijl en uit jade gemaakt.
Gillian werkte samen met Kathleen, dus het was een emotionele ontmoeting.
Tijdens het weekend is mij veel meer duidelijk geworden over de betekenis van de kring van jade schedels, de kring van As-K-Ra.
Kijkend naar de legende van de 13 oeroude kristallen schedels, zou dit ook zo een kring kunnen zijn. As-K-Ra is hier dan absoluut het middelpunt van. Wat een serene oer energie daar vanuit gaat, prachtig en indrukwekkend tegelijk.
Tijdens een gong-sessie door Gillian, waarbij een gong achter As-K-Ra stond, werden de vibraties zo sterk, dat ik even los van de grond leek te komen.
Toen was er voor mij geen weg meer terug. Op dat moment heb ik de Twins en de taak die daarbij hoort, met volle overgave geaccepteerd.

Hoe de Twins werken

Er is in het verleden al veel gespeculeerd over de werking van de Twins. En dan bedoel ik vooral het "waarom" de Twins hol en 2-hoofdig zijn.
Kathleen had het over dualiteit met een voor en een achterkant, iemand die altijd je rug beschermde. Daarnaast had ze het ook over 2 cupido's.
Toen ik de Twin skulls voor het eerst in mijn handen kreeg nam ik ze direct “tussen” mijn handen, met de gezichten naar links en rechts.
De vingers passen perfect in de gleuven bovenop de hoofden. Deze positie voelt heel natuurlijk aan.
Nu, na er meer mee gewerkt te hebben, sluit ik me voor een groot gedeelte aan bij Kathleen haar ervaringen.
Ik wil alleen nog een stapje verder gaan en zal ook proberen te beschrijven waarom.

Zittend
Wanneer je zit kun je de Twins tussen je handen op je tweede chakra laten rusten. Op deze manier kom je dieper bij jezelf en is het fijn mediteren.

Liggend op zijn best
Ga liggen, neem de Twins tussen je handen en plaatst de vingers in de gleuven op de hoofden. Laat de ellebogen op de ondergrond rusten. Op deze manier ontstaat er ruimte tussen de Twins en jezelf.
Hier zit nou juist de grootste kracht.
Door de Twins boven een chakra te houden, zal de energie van betreffende chakra in de holte van de Twins wentelen. Hier komt je eigen energie samen met de energie van de Twins. Je chakra krijgt dan een healing.
Je kunt ook de energie van de Twins in je lichaam sturen door de Twins langzaam te bewegen. Je kunt van links naar rechts en boven naar onder bewegen. Doe dit met gevoel en je zult waarnemen dat het verschillende systemen beïnvloedt. De energie zal niet alleen op de ingestraalde plaats blijven, maar door het hele traject van de corresponderende meridianen, organen, etc. zal vloeien.
Ik vind dit telkens weer een bijzondere ervaring.

Derde oog
Ter hoogte van het derde oog, hebben beide kanten van de Twins een afbeelding van een Shamanistisch masker staan. Deze bewaren de toegang van een poort.
Wanneer je ze zo zet dat een derde oog op jouw derde oog rust, kun je gemakkelijk de poort binnen gaan. Wat je achter deze poorten ziet is natuurlijk voor iedereen weer anders.

Maar waar staan de Twins voor?
De rol die de Twins hebben in de cirkel van As-K-Ra, is vooral die van “dualiteit”. Je kunt het ook “interactie” of “conflicten” noemen.
Het leven is dualiteit, de cosmos is dualiteit, en ga zo maar door. Een bekend begrip waarin het wordt uitgedrukt is het yin-yang principe. Twee tegengestelde die continu in interactie zijn met elkaar.
Zonder dit is er niets.
We hebben allemaal interactie in de vorm van conflicten in onszelf. Zowel in het bewustzijn zelf als tussen het bewustzijn en onderbewustzijn.
De Twins brengen deze processen in beweging en laten vooral zien wat je ware zelf zegt.
Hierin is ook belangrijk welke kant links en welke kant rechts te houden. Ik noem het zelf een mannelijke en een vrouwelijke kant. Een directe en een zachte, meer behoudende kant.
In het begin had ik altijd de mannelijke kant links (de kant waarmee we ontvangen), die moest eerst verder ontwikkeld worden. Na enkele maanden voelde links ook de vrouwelijke kant goed. Nu kan het per moment verschillen welke kant waar te houden. Dit is geheel afhankelijk in welk proces ik op dat moment zit.

Leandro Twin Skulls
Nu je wat meer weet over de energetische werking van de Twins, kun je misschien zelf met een soortgelijke schedel gaan werken. Je zult ervaren dat ze grotendeels op dezelfde manier werken.
We hebben ze speciaal door Leandro laten ontwikkelen in afstemming op de energetica van de Twins. Direct al bij de eerste meditatie, waarbij we de mensen deze neefjes en nichtjes van de originele Twins lieten proberen, was het al snel duidelijk dat ze op dezelfde manier werkten.
Mocht je ermee gaan werken en hier vragen over hebben, mag je me natuurlijk altijd contacteren.
De Leandro Twin Skulls worden aangeboden op de webshop.
Volg de spirituele reizen van de Twins op Facebook. Je kunt daar ook je ervaringen over het werken met de Leandro Twin Skulls in een gesloten groep delen.
Veel plezier met de Leandro Twins!

Geschiedenis

Academici hebben na onderzoek bevestigd dat de Twins afkomstig zijn uit een Mongolische tempel, ongeveer 2500 tot 6000 jaar geleden.
In de regio Mongolië / China waren er veel stammen-oorlogen en wisselden de tempels nogal eens van "eigenaar". Het is dus heel moeilijk na te gaan uit welk gebied ze precies afkomstig zijn. Wat we wel weten is dat het sjamanisme in die tijd een erg belangrijk onderdeel was van het dagelijks leven. Zelfs van het oorlog voeren.

Het is dan ook zeer aannemelijk dat de Twins door veel sjamanen bij hun rituelen zijn gebruikt.
In de 12de eeuw zouden ze mogelijk in handen van Dzjengis Khan kunnen zijn geweest. Dzjengis is meer bekend als krijgsheer, maar hij was ook erg spiritueel. Hij verzamelde veel spirituele objecten.
Zonder dat men het van elkaar wist, zijn eerdere guardians van de 8 jade schedels in "contact" geweest met Dzjengis zijn spirit. Hier kan ik zelf niets over zeggen, alleen maar doorvertellen.

De Twins zijn samen met 7 andere jade objecten in de tempel gevonden.
De meeste zijn holle schedels. Naast de Twins is er ook nog een ander afwijkend object gevonden, namelijk een compleet skelet van ongeveer 1 meter. Deze is beter bekend als As-K-Ra.
Na de vondst, eeuwen geleden, zijn ze in handen van een Vietnamese familie terecht gekomen. In al die jaren hebben ze ook daar gediend als spirituele objecten, hulpmiddelen om te mediteren, te bidden, contacten met andere werelden leggen.
In 1999 heeft Mr Ho, een afgevaardigde van de familie, contact gezocht met mensen die met kristallen schedels werkten. Het was tijd om de schedels over de wereld te verdelen. Dit ging gepaard met een heel protocol. Ze mochten niet zomaar in iemands handen vallen, de energie moest wel matchen.
Uiteindelijk was Kirby Seid, guardian van de oeroude schedel Sha Na Ra, de uitverkorene. Op zijn beurt heeft hij weer contact gezocht met Kathleen. In eerste instantie is een andere schedel bij haar gekomen, namelijk Jade.

Vier jaar later bleek dat de Vietnamese familie nog 1 schedel had gehouden, de Twins. Ook nu weer zijn ze via Kirby bij Kathleen terecht gekomen.
Kathleen heeft met o.a. Jade, Sammie en de Twins, heel wat ceremonies en workshops over de wereld gegeven.
Vooral de Twins waren erg geliefd...